“A plébánia elsősorban nem terület, épület vagy szervezet, hanem inkább Isten családja, testvériség, amelynek egy a lelke, befogadó ház és a keresztény hívők közössége. Szentségi kötelék, amely révén az egyetemes Egyházzal a teljes közösség létrejön.”
/II. János Pál pápa: Christifideles Laici/


Dícsértessék a Jézus Krisztus!Kedves Látogatónk!

Szeretettel köszöntöm a Balassagyarmati Római Katolikus Egyházközség és Plébánia honlapján! Élő és egyre bővülő közösségünk, élő internetes elérhetőséget érdemel. Honlapunkkal segítséget akarunk adni plébániánk tagjainak, a testvéri közösségünkhöz tartozni akaróknak, a hit és az egyházi események iránt érdeklődőknek, a felnőtt korban keresztelkedni és szentségekhez járulni vágyóknak, a gyermekük hitoktatását kérőknek, egyházi házasságot kötni szándékozóknak, az életünk iránt érdeklődőknek.
Az internet világa – ha nemes és jó szándékra használják – áldásos! Reméljük így lesz ez egyházközségünk honlapjával is. Ezzel a lehetőséggel is szeretnénk a közösség szellemi – és lelkivilágát gazdagítani, bátorítani a krisztusi úton, mely a világon a legszebb, és legboldogítóbb, mert Ő az út az igazság és az élet! Erősíteni akarjuk reményünket, hogy velünk az Úr, és az Őt szeretőknek minden javára válik.
Magyar népünk, Magyar Egyházunk sok vihart megélt az elmúlt századokban. Kiutat mindig az összetartás, a szeretet és a hit mutatott. Békében, tisztességesen dolgozni, építeni jövőnket, Isten Országát, fáradhatatlanul küzdeni a rossz ellen, és szeretettel segítőkezet nyújtani a keresztény ember legfőbb feladata. Ezen szeretnénk rendületlenül fáradozni szeretett városunkban, filiáinkban, erősíteni Istennel és az emberekkel való kapcsolatunkat.
Ehhez kérjük a Boldogságos Szűz Mária, Szent Felícián és II. János Pál pápa szándéka szerint Sevillai Szent Izidór (560-636), az internet védőszentjének közbenjárását.
Templomunk titulusához híven legyünk imádsággal és munkával szentháromságos közösséggé!
Isten áldását kérve tisztelettel és szeretettel:

dr. Stella Leontin
kanonok, c.prépost,
főesperes, plébános