Plébánosi köszöntő

PLÉBÁNOSI KÖSZÖNTŐ

“A plébánia elsősorban nem terület, épület vagy szervezet, hanem inkább Isten családja, testvériség, amelynek egy a lelke, befogadó ház és a keresztény hívők közössége. Szentségi kötelék, amely révén az egyetemes Egyházzal a teljes közösség létrejön.”
/II. János Pál pápa: Christifideles Laici/

Szeretettel köszöntöm honlapunk kedves látogatóját!

2016. október 1-től kaptam plébánosi kinevezést a Balassagyarmat Szentháromság Plébániára.

Közösségünk több száz éves múlttal rendelkezik, templomunk a XVIII. század második felében épült. Elődeim – szinte kivétel nélkül –  lelkes és buzgó munkát folytattak, öröm számomra, hogy a nyomukba léphetek  ennek  a közösségnek a szolgálatában.

A harmadik évezred sajátos kihívások elé állítja a lelkipásztort. Nem téveszthetnek meg bennünket a külsőségek. Templomaink megtelnek a vasár- és ünnepnapi szentmiséken, szolgálatunkat sok területen igénybe veszik. Ez örömmel tölt el, de nem lehetünk megelégedettek.

A ma egyháza kisebb közösségekre épül, amelyek kölcsönös szeretetükkel tanúságot tesznek Istenről, Jézus Krisztusról. A közösségi szemlélet kialakítása, meglévő közösségeink evangélium-központú formálása, a házas közösségek, valamint fiatal közösségek kialakítása nagyon fontos kihívás számunkra.

Az álmom az, hogy aki közénk érkezik, testvéri, megértő, szolgáló és befogadó közösségre találjon, amelyben otthon érezheti magát! Ennek létrejöttén fáradozom munkatársaimmal együtt, kicsiségem tudatában, tejesen a Mindenható Istenre bízva szolgálatomat.

         Szeretettel várjuk Önt is közösségünkben!

                         Turai János plébános