A Tanácsadó testület

A TANÁCSADÓ TESTÜLET

„Az okos ember nem veti meg a jótanácsot, a dölyfös hitetlen nem tud a törvényről.” Sir 32,18

Már az ősegyházban is fontos volt, hogy a hitüket megélő testvérek bizonyos ügyekért közösségben imádkozzanak, azokról gondolkodjanak, megvitassák azok menetét, hogy együtt fedezzék fel a Szentlélek indítását az adott helyzetben. Egyházunk működésének elengedhetetlen oldala, hogy a Lélek indítását a megbízottak közösségben halljuk meg, ezért az egyházunk minden plébániája számára előírja egy olyan testület működését, akik a helyi lelkipásztort támogatják a plébánia tervezési és kivitelezési feladataiban. A tanácsadó testület elsősorban gazdasági és pasztorális területen hivatottak segíteni, ezzel közösen vállalva a felelősséget a hitközség előre haladásáért, az isteni és testvéri szeretet tényleges megéléséért, és a misszióért, hogy Krisztus világossága felragyogjon az emberek előtt.

Végül álljon itt jelmondatunk:
” Úgy világosítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket és dicsőítsék mennyei Atyátokat” (Máté 5.16)