Rózsafüzér társulat

RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT

“Rózsafüzér a Mennyország kulcsa.”
/I. János Pál pápa/

Társulatunk 2007-ben alakult újjá olyan hívekből, akik vállalták, hogy Mária gyermekeként minden nap elimádkozzák a rózsafüzért a soros titokkal. Ezt mindannyian kitüntetésnek és küldetésnek érezzük. Kitüntetésnek, mert a szüntelenül imádkozó Jézus szavával és tetteivel mindig az Atya akaratára “igent-mondó” Mária mellé állhatunk. Feladatnak, mert a mai világot az imádkozó ember tartja fenn Isten irgalmát kérve, Őt engesztelve, Őt dicsőítve, Neki mindenért mindig hálát adva. Van kikért és van miért imádkoznunk, Mária által Jézushoz fordulnunk. Biztat bennünket XVI. Benedek pápa, hogy nézzünk Jézusra, és ehhez egyik legcsodálatosabb eszköz a rózsafüzér. Szeretettel várunk újabb Tagokat is, hogy imaközösségünk bővülve még aktívabb társulata legyen Egyházközségünknek