Katekumenátus közössége

      Ez a közösség azon felnőttek számára indult, akik keresztelkedésre, elsőáldozásra vagy bérmálkozásra készülnek és benső indíttatást éreznek, hogy mélyebb kapcsolatot építsenek ki Istennel és elkötelezett tagjai legyenek az Egyháznak. Ezek a szentségek eddigi életükben valami miatt elmaradtak, de nem az a fontos, hogy honnan jövünk, hanem hogy hová megyünk.
      Jézusi életformát szeretnének kialakítani, jobban megismerve az Ő tanítását és annak megvalósításának lényegét és szépségét.
A katekumenátusi kurzus valójában a felnőttek beavatása a keresztény életbe és a krisztusi közösségbe való befogadás a szentségek által. Ez nemcsak a hittételek elsajátítása, hanem egyfajta szellemi és lelki nevelés is, melynek célja, hogy megerősödve felelősséget tudjanak vállalni az Egyház küldetésében és tanúságot tudjanak tenni hitünk lényegéről, a szeretetről.
      A résztvevőket fokozatosan szeretnénk beavatni az üdvösség misztériumába az evangéliumi erkölcsök gyakorlásába és Isten hívő népének liturgikus életébe.
     A közösség minden hétfőn este fél 7-órakor találkozik a plébánián és baráti együttlétben, a témák átbeszélésével, imádsággal készülnek életük meghatározó eseményére, szent napjára.

                                                                                                   dr.Stella Leontin
kanonok, plébános