Házasok közössége

A közösségünk 2008-ban alakult és még ebben az évben felvette a „Boldog Batthyány-Strattman László házasok közössége” nevet.

Célja, hogy az egyházközségben élő házaspároknak egy olyan közösséget biztosítson, ahol erősítjük egymást a hitünkben, segítsük egymást a gondjaink megoldásában valamint kölcsönösen örüljünk egymás sikereinek, örömeinek.

Továbbá cél, hogy a közösség tagjai példát mutassanak, és rajtuk keresztül a hívő és a nem hívő házaspárok is e közösség ereje által megerősödve egyre hitelesebben élhessék meg szülői hivatásukat a családjaikban.

A közösség kéthetente szerdai napokon este fél 7-órakor találkozik a plébánia dísztermében.

Ezen alkalmakkor, előadást hallgatunk a hitről vagy beszélgetünk hitünkről, gondjainkról, a világ történéseiről, bármiről, amit egymással megoszt a közösség, vagy értékrendünkkel megegyező filmet nézünk.

A közösség lelkivezetője, dr.Stella Leontin kanonok, plébános atya, aki előadásaival, beszélgetések vezetésével erősíti bennünk az egyházhoz való kötődésünket, valamint lelki útravalóval lát el, hogy miként kell házasként, családban megélni kereszténységünket.

Minden hónap első péntekén a házas közösségünk szervezi és vezeti a Palócz-ligeti keresztutat.

Az egyházközség rendezvényein és azok szervezésében mindig részt vállalunk.

Minden évben zarándokútra megyünk, ahol még fokozottabban megéljük a közösségi összetartozást.

Várjuk nagy szeretettel a közösségünkhöz csatlakozni kívánó házaspárokat.