Ministráns Közösség

Szólj Uram, figyel a te szolgád!
/1Sám 3,10/

A balassagyarmati Szentháromság Főplébánia ministránsai aktív szolgálattal mutatják ki az Oltáriszentség iránti tiszteletüket. A szentmisében való részvétel által gyarapodik a liturgikában való jártasságuk. Ezt a tudást a Váci Egyházmegyei Ministránsvezető képzőbe szerzik meg.
Minden szombaton délelőtt 10 órakor ministránsfoglalkozás történik a plébánián, amelynek célja a beszélgetés, a léleképítés és tudásszerzés mellett, hogy a ministránsok a hétköznapi zsúfoltságból „kimeneküljenek”.
Minden olyan fiatalt szeretettel várunk, akik hívást éreznek az oltárszolgálat iránt, és akik nagy örömmel szolgálnák az Úr Jézust.

A ministránsok 4 életszabálya:
1. Jézus és Mária a barátaim.
2. Mindig örömmel szolgálom az Urat.
3. Célom, hogy elérjem a mennyei hazát, és ezért semmi áldozatot nem sajnálok.
4. Naponta véghezviszek valamilyen jócselekedetet.