Tanácsadó Testület

A Váci Egyházmegye rendelkezése értelmében – a korábban működő egyházközségi képviselő testületek feloszlatásával – az új néven tanácsadó testületeknek nevezett az abba kiválasztott és érdemes hívek csoportja letéteményesei a már régen kívánt megújulásnak. A tizennégy kiválasztott és egyházmegyei hozzájárulást kapott testületi tag feladata – az egyházközségi tanács vezetője – a Plébános munkájának segítése különös figyelemmel a világi feladatok elvégzésére. A tanácsadó testület hatékonysága érdekében két tanács létrehozása 3-3 fő taglétszámmal, pasztorális és gazdasági tanács néven került létrehozásra.

A tanácsosok a Váci Egyházmegye Egyházközségi Tanácsainak Szabályzata értelmében segítik a felelős lelkipásztor munkáját és döntéshozatalainak előkészítését.

Főbb feladataink és terveink:
- Fiatalok és fiatal házasok bevonása a már meglévő közösségeinkbe, újabb közösségek létrehozása, amelyek a kor igényeinek megfelelnek.
- A Szt. Anna Búcsú megszervezése
- A temetőkben felújított papi sírok gondozása.
- A templom és a plébánia épületének külső felújítása.
- Templomunk szentélye alatt lévő kripta kialakítása urnás temetkezés céljára.
- Közösségi terem létrehozása a plébánia udvarán.

Testületünk megbízatása három esztendőre szól. Társaim nevében is kijelenthetem, hogy igyekszünk a Jó Isten akaratának megfelelően tevékenykedni Anyaszentegyházunk, Plébánosunk és a hívek közösségének javát szolgálni.

Végül álljon itt jelmondatunk: ” Úgy világosítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket és dicsőítsék mennyei Atyátokat” (Máté 5.16)

 

Horthy István
Világi elnök